Stolt Finans er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet.
Vi tror på gjensidige interesser mellom kunde og selskap.

Navnet « Stolt Finans» forplikter.
De personlige egenskapene, kompetansen og entusiasmen hver enkelt representerer, er i sum det produkt vi lever av.

Våre verdier påvirker hvordan vi møter våre kunders behov:

ANSVARLIGE
– Vi tar ansvar og leverer det vi lover
INTEGRITET
– Vi er en uavhengig partner med troverdighet
FORSTÅELSE
– Vi setter oss inn i kundens situasjon, ønsker og behov
MOT
– Vi tør å utfordre og setter alltid høye mål