Sammenlign våre priser med andre selskaper på finansportalen.no.

Konsesjoner

Stolt Finans er et norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende tjenester i medhold av verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:
1. Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2
5. Investeringsrådgivning som definert i § 2-4 (1)

Tilknyttede tjenester i medhold av verdipapirhandelloven § 2-1 (2) nr.:
5. Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Stolt Finans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Samsvarende med lovkrav foretar Stolt Finans lydopptak av alle telefonsamtaler, disse samtalene vil bli lagret i minimum 5 år.

Personvernerklæring

Offentliggjøring av ansvarlig kapital 31. desember 2019